Overview

 1. Slow Song
 2. Bolero
 3. Rock
 4. Madizone
 5. Bosarova
 6. Twive
 7. Kbatch
 8. Roam Vong
 9. Cha Cha
 10. Talong
 11. Kantrem
 12. Saravann
 13. Megaden


Sheet 1: Slow Song

Slow Song: CHORD Tempo
1.     ស្រឡាញ់អូន៣៦៥ ឆ្នាំ A 90
2.    ឧត្តមស្វាមី D#m 70
3.    អនុស្សាវរីយ៍បាត់ដំបង Gm 70
4.    ស្រណោះគ្រាកន្លង Gm 70
5.    ស្នេហ៍គ្រាដំបូង Gm 80
6.    នារីអាភ័ព្វ A 63
7.    សម្លេងទ្រខ្មែរ A 63
8.    ប្រុសស្នេហ៏ងក់ងរ A 63
9.    សុំជាតួឯកក្នុងបេៈដូងបង A 63
10.  ភ្នុំពេញនឹកកំពង់ចាម G#m 65
11.  មហាសង្រ្កាន Gm 65
12.  ព្រៃឯកអស់សង្ឃឹម Dm 65
13.  ប៉ុន្មានថ្ងៃខែទៀត Bb 65
14.  ព្រាត់ស្នេហ៏នីពេជចិន្តា Am 65
15.  រាត្រីជួបស្នេហ៏ D 65
16.  គេមានសំណាង D 65
17.  អូនជាស្នេហ៍ទីប៉ុន្មាន F 65
18.  ដួងព្រះច័ន្ទ្រាយ C 65
19.  ក្លិនក្លែបច័ន្ទូ G 65
20. ស្ទឹងសម្ងាត់ G# 65
21.  ច័ន្ទអើយ G#m 65
22. ចំប៉ាផ្សារលើ C 60 
23. គ្មានលទ្ធភាព Dm 60 
24. ស្រីឡងសេរ G 60 
25. រដួលក្រចេះ D#m 60 
26. រាត្រីឡង់ប៊ិច G 60 
27. ស្នេហ៏ឆ្លងវេហា G# 60 
28. សន្យាមុនគេង Dm | Auto Dm | Auto


Sheet 2: Bolero

Dr.Bolero CHORD Tempo
1.     ខំលួចស្រឡាញ់អូន G 80
2.    ស្រម័យទីក្រុងភ្នំពេញ Bb 80
3.    ខំលួចស្រឡាញ់អូន G 85
4.    ស្នេហ៏ដូចជើងមេឃ Am 95
5.    ស្នេហ៍គ្រាដំបូង Gm 80
6.    ពេលវេលា D 80
7.    ម្លប់ពោធ៍បាក់ខែង Bb 65
8.    ហួសពេលហើយ Bb  
9.    ដងស្ទឹងស្នេហា Bb 95
10.  កុំស្មានថាបងភ្លេច Bb 75
11.  ខៅអៃដាងដួងចិត្ត C 75
12.  ចិន្តាអូនចាំ Bb or D  
13.  ចំរៀងគូរស្នេហ៏ C  
14.  បើអូនបានបង C#m 80
15.  ដួងព្រះច័ន្ទ្រា C  
16.  តូចតន់មាសបង C 80
17.  របាំចងស្នេហ៏ C 80
18.  តូចតន់មាសបង C 80
19.  គេមានសំណាងខ្ញុំមានទឹកភ្នែក D  
20. គំនួចវាយោ D#m  
21.  តាំងយូស្នេហ៏ Eb 80
22. អូនជាស្នេហ៏ទីប៉ុន្មាន F 73
23. ជិះទូកលេងតាមគង្គា F 80
24. ស្នេហ៍ចំបីុស F 70
25. ច័ន្ទចាកមេឃ G 65
26. ផ្កាស្រស់ក្រពុំ G 80
27. ទាវអើយស្រីទាវ G  
28. ស្រណោៈគ្រាដំបូង Gm  
29. ភ័ព្វព្រេងវាសនា G  
30. ក្លិនក្លែបចន្ទូ G  
31.  ផ្កាស្រស់ក្រពុំ G 80
32. សម្លេងគីត្តា Fm 90
33. បឹងក្រវ៉ាន់សូឡូ G 95
34. ផ្កាយព្រឹក (យប់អើយយប់ស្ងាត់) Dm 70
35. ពេលបងឃើញអូននាងចុះ   Gm   75
36. ក្រអូបតែក្លិន Gm  


Sheet 3: Rock

SLOW ROCK: CHORD Tempo
1.     រាត្រីស្ងាត់ Gm 64
2.    សែនអល័យ Bb 64
3.    អានី G 64
4.    ស្រឡាញ់ពេញបេះដូង  ? ?
5.    ស្ទឹងសែនប៉ារីស G 63
6.    ស្រឡាញ់បងដល់កាន់ឈើជ្រាត់ Bb 63
7.    នឹកគ្រប់ពេលវេលា: G 65
8.    ភ័ព្វសំណាង G  
9.    ចង់ត្រឹមតែឃើញភ៍គ្តអូន C  
10.  ស្មេហ៏ក្រោមម្លប់ជ្រៃ Am 64
11.  បុផ្ផាកោះកែវ G (F#DE) 62
12.  ឯណាទៅថានសួគ៍ Bb 64 
13.  ក្រោមមេឃលើដី Bb 64
14.  ស្រឡាញ់បងដល់ឆ្ងឹង: G  


Sheet 4: Madizone

ម៉ាឌីស្សូន៖ CHORD Tempo
1.     ថ្ងៃនេះរៀបការខ្ញុំ Am   
2.    ល្អអើយសែនល្អ Am   
3.    ក្រយប់ម្លេះ Dm   
4.    ស្រស់អើយសែនស្រស់ Gm  
5.    នារីសិចសីុ    


Sheet 5: Bosarova

Bosarova:  CHORD Tempo
ថ្ងៃរៀបការ Gm 70
បើមិនស្រឡាញ់ Gm 70
ផ្ទៈអូនក្បែភ្នំសំពៅ Gm 70


Sheet 6: Twive

ចង្វាក់ទ្វិស៖ Tempo: 145 CHORD Tempo
1.     កាលអូននាងរាំ Am 133
2.    យប់នេះពិសេសមែន A 145
3.    នាងអើយអញ្ជើញទៅណា Bb 145
4.    រាំចង្វាក់ទិ្វសៗៗ C 145
5.    អេៗ អស្ចារ្យ C 145
6.    លុយៗៗ លុយទិ ស្នេហា D 145
7.    ១ថ្ងៃក្រអូបបីដង Dm 145
8.    ហេ! សួស្តីបងប្រុស G 145
9.    តើម្ទេសឯណាមិនចេះហើរ G 145


Sheet 7: Kbatch

ក្បាច់ CHORD Tempo
1.     សត្វមហោរីយ៍ Bb  
2.    ផ្កាកំពុងរីក ឬមេឃស្រឡៈ ស្រី C 85
3.    ផ្គលាន់គគ្រឹក C 85
4.    តាមកម្មផល ឬ បាំងពីភ្នែក ប្រុស C 85
5.    ផ្កាម៉ាក្លឿ C 85
6.    កូលាបមួយទង D 85
7.    សារាយនឹមនួន (M) G 85
8.    ឪនារីនឹមនួន D#m 85
9.    មាន់រងាវ Em 85
10.  ស្នេហ៏វ័យចំណាស់ F 85
11.  បងសុំសួរទៅកែវព្រលឹង F 85
12.  ឪស្រអែមមាស់ស្នេហ៏ F 85
13.  ឆ្នាំថ្មីមកដល់ហើយ F 85
14.  មាសទឹកដប់ G 85
15.  ចៅដក់ G 90
16.  អាអួតមីអួត G 85
17.  មាសទឹក១០ G 85
18.  ឧណាសារាយនឹមនួន (ប) G 85
19.  ឧណាសារាយនឹមនួន (ស) F 85
20. ខ្លាចតែខុស G 85
21.  ឈ្មោះអូនដូចជាដួងតារា C 85
22. ខ្មៅអើយខ្មៅ F 90


Sheet 8: Roam Vong

រាំវង់ CHORD Tempo
1.     មកពីនាយធ្លាក់អាយ Gm 120
2.    សង្សា៧ខេត្ត D 125
3.    កម្រងផ្កាផួង Am 125
4.    ឪតារាខ្ញុំអើយ A 125
5.    ស្រស់អើយស្រីស្រស់ C 120
6.    មកពីនាយធ្លាក់អាយ Gm 120
7.    ស្រអែមផល្លា Em 125
8.    ស៍ក្រវ៉ាផ្កាម្រុំ A 125
9.    រដូវភ្លៀងធ្លាក់ A 125
10.  ពិបាកម្លេះទេ A 125
11.  អ្នកណាអោយគូរ A 125
12.  ជិះលើខ្នងក្របី A 125
13.  ចង្កេះរាងរាវ A 125
14.  រាំវង់ខ្នាតធំ A 125
15.  អោយអត់ស្រឡះទៅ Bb 125
16.  រដូវបុណ្យភ្ជុំ Bb 125
17.  គគីក្បែរវត្ត C 125
18.  បេះផ្កាក្នុងបឹង C 125
19.  ចុគក្នុងទ្រូង C 125
20. កម្លោះមង្គលបូរី D 125
21.  ឡើងរាំនឹងបងបានទេ Dm 125
22. បងខំស្កាត់រក Dm 125
23. បាត់ដំបងមានអ្វីទៅ Dm 125
24. ធាតុដែកធាតុភ្លើង Em 125
25. អង្គុញបោៈទៅ Em 125
26. ចំប៊ីសេរីសោភ័ណ D#m 125
27. គេថាខ្ញុំចាស់ Em 125
28. ឆ្នាំថ្មីមិនភ្លេចទៅវត្ត F# 125
29. ទៅហើយមកវិញ D 125
30. មេម៉ ាយកូនមួយ F 125
31.  តូចអើយស្រីតូច F 125
32. កាលពីឆ្នាំមុន G# 125
33. រាត្រីផ្ការីក G#m 125
34. អារុនសួស្តី G 125
35. ភ្នែកខូចពីម្ចាស់ G 125
36. សត្វចាបយំចេប G 125
37. អន្លង់រមៀត G 125
38. ក្រមុំគិតច្រើន G 125
39. ផ្កាកប្បាស់ G 125
40. កុកហេីរតែឯង G 125
41.  ឧតារាខ្ញុំអើយ G 125
42. ស្រអែមផល្លា G 125
43. ផ្កាក្នុងសួន្យ G 125
44. ភ្នំតូចភ្នំធំ Gm 113
45. បងមកពីនាយដល់អាយ Gm 113
46. កកក៏បាយ G 125
47. ស្រីតូចច្រឡឹង G 125


Sheet 9: Cha Cha

ឆាឆា CHORD Tempo
1.     អ្នកណាធ្វើអោយប្រុសបងខឹង Dm 130
2.    ចម្រៀងសម្រាប់អូន Fm 130
3.    យ៉ាងណាហើយស្នេហាខ្ញុំ Am 130
4.    សក់ខ្មៅរលោង Am 130
5.    គេងយោលសព្វ Am 130
6.    រាំឆាៗៗៗ A 130
7.    ស្រឡាញ់ក្រមុំស្រុកឯង Bb 130
8.    អាឡូអាឡូបង Bb 130
9.    ស្រឡាញ់ក្រមុំស្រុកយើង Bb 133
10.  ស្រណោៈផ្ការាំង Dm 133
11.  បោកកូនជ្រូក C 130
12.  មុំអើយមុំ C 130
13.  កែវភ្នែក C 130
14.  ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូច Cm 130
15.  មិនដែលឃើញសោះ Dm 130
16.  ចាស់ជូរអែម Dm 130
17.  អោយតែបាន Dm 130
18.  ស្រីៗឥឡូវមិនដូចពីដើមទេ D 130
19.  ពេញវ័យ១៦ Dm 130
20. ខាប់ពីតូល F 130
21.  ស្រីខ្មែរល្អមែន F 130
22. ប្រុសសម័យអាប៉ូឡូ F 130
23. ចិត្តបងរំពឹង G 130
24. ឯណាទៅគូរព្រេងខ្ញុំ Gm 130
25. ស្នេហ៍ខ្ញុំនៅឯណា G 130
26. គ្រាន់តែឃើញកាលណា G# 130
27. កញ្ញា៨០គីឡូ Gm 130
28. តើនៅឯណាស្នេហ៏ខ្ញុំ F 130
29. អែស្ប៊ាញ្ញឡា Gm 130


Sheet 10: Talong

តាលុង៖ CHORD Tempo
1.     ស្រណោៈម្លប់ដូង Dm 80
2.    យប់មិញកេៈញយៗ Dm 80
3.    ក្រវ៉ាន់សៀមរាប Em 80
4.    បងស្រឡាញ់ស្រីខ្មៅ F 77
5.    អូនសុំបេះដូងមួយចំណែក Dm 77
6.    សម្រស់នារីខ្មែរ Gm 77
7.    ក្រមុំខ្មែរលើ F#m 80


Sheet 11: Kantrem

កន្រ្ទឹម CHORD Tempo
1.     រលឹមប្រុយៗ៖ F 90
2.    សុំម៉ែទិញម៉ូតូ Bb 95
3.    ឃើញគេរៀបកា Bb 95
4.    សុំទឹកមួយផ្តិល G 115
5.    សុំទឹកមួយផ្តិល D 115
6.    ឲ្យប្រពន្ធឆីសៀង Gm 115
7.    អាប៉ូយកូនឪ C 115
8.    ក្រមុំកាត់ម៉ែ Am 115
9.    ចាក់អង្រ្កង Bm 115
10.  សម្លកូនអុក Bb 115
11.  ឃើញគេរៀបការ C 115
12.  ត្រូវថ្នាំមីអូនស្រី F 115
13.  ពាក់អាវមិនដែលឃើញដោះ Gm 115
14.  ប្រយ៉ាប់ទៅណា G 115
15.  ជូនអូនដើរលេង Gm 115
16.  ដាក់ពាក្យអោយរុះរ៉ាន់ D 105
17.  ប្រាំឆ្នាំទៀតម៉ែ D 105
18.  ក្រមុំតែងខ្លួន D#m 105
19.  ជិៈដំរីលេងនឹងបង Em 105
20. នោអើយស្រីនោ! Em 105
21.  ប្រមូលអ្នក ស្សិង្កលចូលសារមន្ទីរ   Dm   110
22. ក្រមុំដេកយំមេម៉ាយដើរសើច Am   110
23. តាមអើយតាម F   110
24. អ៊ូររ៉ាណៗ Eb   110
25. នាំម៉ែទៅស្តី Gm   110
26. ក្រមុំរាំឡក D   110


Sheet 12: Saravann

សារ៉ាវាន់ CHORD Tempo
1.     ឃ្លាតអូនបីឆ្នាំ D#m 110
2.    ច័ន្ធូ G 105
3.    អើយកំភេម Gm | Dm | 105
4.    ក្អែកហើរកាត់ស្ទឹង A 105
5.    តាំងពីតូច C#m 105
6.    ថ្ងៃត្រង់ក្រលួច Dm 105
7.    ចង់តែនៅក្រមុំ Cm 105
8.    យប់នេះភ្លៀងធ្លាក់ធំ F 105
9.    អូនរាំសមទេ F 105
10.  រូបអូនមិនល្អ F 105
11.  អីយ៉ាស់ ទូកអូនអុំឆ្លង G 105
12.  មេម៉ាយសប្បាយចិត្ត Gm 105
13.  ស្រណោៈអូជ្រៅ Gm 105
14.  អង្ករស្រូវថ្មី G 105


Sheet 13: Megaden

Megaden CHORD Tempo
1.     អញ្ជើញចូលចុះបើស្រលាញ់ Dm 113
2.    ស្រះអួយ Fm 113
3.    ឌិបៗអ៊ួយ Em 113
4. ស្រឡាញ់អូនប៉ុណ្ណា! Bm  113